Rahoitus

 Liiketoiminnan rahoittaminen

Liiketoiminnan aloittamiseen tai sen kasvattamiseen kuulu aina kysymys sen rahoittamisesta. Kannattamatonta liiketoimintaa ei kannata rahoittaa, mutta joskus liiketoiminta muodostuu niin, että se tarvitsee alkuun investointeja. Investoinnit tarkoittavat pakollisia hankintoja joita pitää tehdä, jotta liiketoimintaa on mahdollisuus ylipäätään harjoittaa. Esimerkiksi pizzeria tarvitsee uunin, jotta ravintola voi myydä asiakkaillensa lämpimiä ja kypsiä pizzoja.

Joskus liiketoiminta saattaa olla myös sellaista, että haluttu tuotto ja kannattavuus syntyy vasta myöhemmin tietyn levikin tai volyymin saavutettua. Tärkein asia rahoitusta miettiessä on laskea ja todistaa itselleen se, milloin sijoitettu rahoitus palautuisi takaisin yrityksen tuoton merkeissä,

Lähtökohtaisesti on selvää, että yrittäjän pitää pystyä rahoittaa liiketoimintansa ensimetrit itse, jotta se voi myöhemmin perustella ja esitellä liiketoimintansa muille mahdollisille sijoittajille. Yrittäjän sijoituksen ei tarvitse välttämättä olla pelkästään rahallinen, vaan se voi olla esimerkiksi ajankäyttöä. Yleisesti yrittäjän täytyy työskennellä yrityksessä vähän aikaa itse ilmaiseksi, jotta yrityksellä on myöhemmin mahdollisuus alkaa maksamaan yritykselle palkkaa.

Yritystoiminnan rahoittamiseen on Suomessa lukuisia eri vaihtoehtoja. On tärkeä muistaa, että jokainen yritys on uniikki ja jokaisen yrityksen rahoittaminen tulee muodostumaan eri tavalla. Yhtä oikeaa tai ainutta väylää ei siis ole olemassa. Tässä on listattuna muutamia eri vaihtoehtoa rahoitukseen.

 

Erilaisia vaihtohtoja liiketoiminnan rahoittamiseksi

 

Starttiraha
Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää

Pankit
Pankeilla on useita erilaisia vaihtoehtoja yritystoiminnan rahoittamiseen. Finnvera takaa monesti yhteistyössä pankin kanssa yrittäjän ensimmäisen lainan.

Ystävät ja sukulaiset
Yrittäjän on tärkeä pitää muistaa pitää hyvät välit ystäviin ja sukulaisiin. Monesti ensimmäiset rahoittajat tai ainakin asiakkaat saattavat löytyä hyvinkin läheltä.

Ely-Keskus
Ely-Keskus myöntää erilaisia avustuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Business Finland
Business Finland myöntää erilaisia rahoituksia kansainvälistyvälle liiketoiminnalle.

Finnvera
Finnvera auttaa yrittäjän ja yrityksen lainan takaamisessa

Enkelisijoittajat
Enkelisijoittajat ovat riskisijoittajia, jotka lähtevät sijoittamaan kiinnostaviin liiketoimintoihin heti yrityksen alkuvaiheessa.

Pääomasijoittajat
Pääomasijoittajat sijoittavat sellaisiin yrityksiin, joilla on jo kertynyt näyttöä menestyvästä ja kannattavasta liiketoiminnasta.

Niklas Litmala

Lue myös nämä

Liiketoiminta-suunnitelma
Pohtiessasi yrityksen perustamista tai viimeistään rahoitusta hakiessasi yritykseltä kysytään liiketoimintasuunnitelmaa. Suunnitelmaa tehdessä pääset tärkeimpien toimintaasi liittyvien asioiden äärelle
Tuotteistaminen
Tuotteistamisella tarkoitetaan sitä, miten yrittäjä paketoi myytävät tuotteet tai palvelut mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.