Mittarit ja mittaaminen

Yrittäjyydessä parasta on kokeileminen ja uuden oppiminen. Koska tavoitteena on kuitenkin aina liiketoiminta, täytyy yritystoiminnan pohjalla olla laskelmia, jotta toiminta voi olla pitkäkestoista ja kannattavaa.

Kehityksen seurannan kannalta on olennaista tietää ja toisaalta päättää miten sitä voi seurata. Toisaalta yrityksen kasvaessa, rahoitusta hakiessa ja investointeja tehdessä, on datasta apua päätöksenteon tukena. Mittarit ja data antavat myös palautetta toimenpiteistä ja siitä, mikä toimii tai ei toimi. Huolimatta yrityksen koosta, päätöksiä joutuu tekemään jatkuvasti, eikä fiilispohja ole aina paras toiminnan ohjaaja. Vaikka olisitkin yksinyrittäjä ja ainoa työntekijäsi, on silti hyvä seurata tiettyjä mittareita, ja asettaa tavoitteet kyseisiä mittareita vastaamaan. ”Saat mitä mittaat” on lausahduksena tunnettu ja pitää myös käytännössä paikkansa. Kun asetat selkeästi seurattavissa olevia tavoitteita, pystyt näkemään kehityksen ilman sen suurempaa vaivannäköä.

Perusmittarina yritykselle on liikevaihto. Liikevaihto tarkoittaa kokonaismyyntiä ilman arvonlisäveroa, se on siis mittari sille paljonko yritys on saanut asiakkailta rahaa, jolla kattaa kustannukset. Yhtä olennainen mittari onkin yrityksen kulut, joiden muodostumisesta voit lukea lisää hinnoittelu sivulla.

Yksistään mittareilla ei kuitenkaan tehdä liiketoiminnasta yhtään sen parempaa. Olennainen osa mittaamista ja kehityksen seuraamista on myös tavoitteet, niiden asettaminen, pilkkominen ja seuranta. Kun tekemistä ja yritystä johtaa mitattavissa olevat tavoitteet, on helppo seurata ja tarkistaa onko suunta oikea ja miten erilaiset toimenpiteet siihen vaikuttaa.

Haluatko alkaa kiinnittämään enemmän huomiota dataan päätöksenteon pohjalla?
Aloita vaikkapa näistä:

Mieti millaisia numeroita voit helposti saada liiketoimintaasi koskien – dataa kertyy automaattisestikin ja niistä voi oppia paljon ilman erityistä ponnistelua.

 

Hyviä asioita mitata ja seurata:

  • Kustannukset
  • Myynti
  • Asiakastyytyväisyys
  • Markkinointikampanjan tehokkuus (näkyvyys, vierailut, ostot)
  • Investoinnin (jonkin suuremman ostoksen) vaikutus myyntiin

Aseta yksinkertaisia tavoitteita – hyvänä ohjenuorana voi pitää SMART-sääntöä

Simple – yksinkertainen

 
Z

Measurable – mitattavissa oleva

 

Relevant – Tärkeä ja olennainen

 

Timely – Ajoitukseltaan hyvä

 
Emma Kyyrä

Lue myös nämä

Yritys elää myynnistä
Myynti on osa jokaisen yrityksen arkipäivää. Yritys saa tulonsa myynnistä. Myyntiä ei siis saa unohtaa, vaan se pitäisi olla kaiken tekemisen keskiössä.
Markkinointi
Markkinointi tavoittaa ja innostaa yrityksesi asaikkaita tulemaan lähemmäs yritystäsi. Myyntiä ei synny jos kukaan ei tiedä yrityksesi olemassaolosta.