Liiketoimintasuunnitelma

Pohtiessasi yrityksen perustamista tai viimeistään rahoitusta hakiessasi yritykseltä kysytään liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelma on dokumentti siitä, miten liiketoiminta muodostuu. Liiketoimintasuunnitelmassa tarkastellaan näin ollen mahdollisimman realistisesti ja monipuolisesti suunniteltua toimintaa, kuluja, markkinatilannetta ja arvioidaan kannattavuutta.

Liiketoimintasuunnitelma on kokonaisvaltainen, sen tarkoituksena on luoda yritystoiminnalle perusta ja ohjenuora. Liiketoiminta- suunnitelman tulee analysoida, perustella ja täsmentää liikeideaa. Netistä ja kirjoista löydät monenlaisia malleja liiketoimintasuunnitelman pohjaksi, tavoitteena kaikissa niissä on saada asioita konkreettisesti paperille.

Mitä liiketoimintasuunnitelmassa tulisi mainita:

 1. Mikä on asiakkaan ongelma, jonka liikeideasi ratkaisee?
 2. Miten ratkaiset ongelman – mitä myyt, kenelle ja miten?
 3. Miksi asiakkaat haluavat ostaa juuri sinulta? Keitä ovat kilpailijasi?
 4. Miten asiakkaat hyötyvät tuotteesta/palvelusta?
 5. Miten asiakkaat löytävät sinut?
 6. kenelle tuotteita ja palveluja myydään
  7. Kuka on asiakas ja mikä on kohderyhmä?
  8. Miten tuote tai palvelu tuotetaan, toimitetaan ja myydään

Osaatko vastata näihin?
Sitten olet tuotteistanut hyvin!

Kustannukset

Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä on tärkeä tehdä myös ensimmäiset laskelmat liiketoiminann kustannuksta ja sen kannattavuudesta.

 1. Mitä kustannuksia liiketoiminnasta syntyy?
  2. Miten liiketoiminta rahoitetaan
  3. Kuinka pitkään liiketoiminta on tappiollista
  4. Kuinka suuri kate myydyillä tuotteilla on

Laskelmat on hyvä tehdä aina vähintään 1 vuodeksi eteenpäin. Monet toimijat kuitenkin haluavat nähdä laskelmat jopa 3 vuotta eteenpäin. Laskelmat ovat tällöin tietysti eri oletuksiin perustuvia, mutta ne näyttävät myös sinun uskoa ja tahtoa liiketoiminnan kasvattamiselle.

Emma Kyyrä

Lue myös nämä

Hinnoittelu ja kustannukset
Alkutaipaleella yrittäjillä on usein haasteena hinnoittelu. Monesti nuori yrittäjä hinnoittelee palvelunsa tai tuotteensa edulliseksi ja hakee kilpailukykyä muiden toimijoiden parista edullisella hinnalla.
Rahoitus
Liiketoiminnan aloittamiseen tai sen kasvattamiseen kuulu aina kysymys sen rahoittamisesta. Kannattamatonta liiketoimintaa ei kannata rahoittaa, mutta joskus liiketoiminta muodostuu niin, että se tarvitsee alkuun investointeja.