Kysynnän ja tarjonnan laki

Kilpailijat

Markkinoilta löytyy usein valmiiksi tarjontaa, harvoin keksitään täysin uusi toimiala, jossa kilpailua ei olisi. Uusille yritykselle ei välttämättä löydy tilaa, jos liikeidea ei poikkea tarpeeksi jo alalla olevista, ja oman erikoistumisalueen löytäminen on hyvä alku yritykselle. Kilpailija-analyysiin voi olla etua vaikkapa SWOT-analyysi työkalusta. Sen avulla arvioidaan vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia.

Kilpailijatilanteen hahmottamiseksi realistisesti, ei kannata tyytyä vain suorien kilpailijoiden tarkasteluun. Etenkään, jos tuntuu, ettei niitä oikein löydy. Esimerkiksi kahvilan kilpailijoina toimivat muiden alueen kahviloiden lisäksi helposti myös alueen ravintolat ja kahvittelu kotona.

Selvitä kilpautilanne

-Mikä on alan kilpailutilanne?

-Ketkä ovat pahimmat kilpailijat?

-Kuinka suuria kilpailevat yritykset ovat?

-Mitkä ovat niiden tuotteet ja palvelut?

-Miten kilpailijayritykset erottautuvat toisistaan?

Kohderyhmä

Kohderyhmää määrittelystä on hyötyä, mikäli siihen käytetään hieman aikaa ja vaivaa ja pyritään löytämään vastauksia. Kohderyhmän määrittely voi olla myös jännittävää – jos päätän panostaa tiettyyn ja tarkastikin määriteltyyn ihmisjoukkoon, riittävätkö asiakkaat?

Kohderyhmän tarkka määrittely auttaa kuitenkin liiketoiminnan kehittämisessä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. On äärimmäisen haastavaa myydä kaikkea kaikille, tai edes jotain kaikille. Sen sijaan asiakkaat kiinnostuvat huolellisesti suunnitelluista tuotteista ja palveluista, vaikka eivät suoraan kuuluisikaan kohderyhmään. Näin ollen kohderyhmän määrittelyssä kannattaakin olla rohkea.

Yritykselle voi myös löytyä useampia erilaisia kohderyhmiä. Valokuvaajan asiakkaita voivat olla avioituvat pariskunnat ja toisaalta vaikkapa yritys, jonka henkilöstön kuvaaja kuvaa. Kyseisten asiakkaiden tarpeet ja toiveet valokuvaajan palveluille ovat erilaiset, ja näin ollen he ovat omat kohderyhmänsä – valokuvaajan onkin hyvä tarkastella yritystään molempien kohderyhmien näkökulmasta.

Kohderyhmää määrittäessä on hyvä aloittaa perustiedoista. Mitä sukupuolta he edustavat? Missä he asuvat ja liikkuvat? Minkä ikäisiä he ovat? Opiskelevatko, käyvätkö he töissä vai ovatko kenties eläkkeellä? Nämä perustiedot auttavat hahmottamaan lähtökohdat kohderyhmän määrittelylle.

Määritä yrityksen mahdolliset asiakkaat ja kohderyhmä

-Minkälainen on yrityksen tyypillinen asiakas?

-Ketkä asiakkaat ovat tärkeimpiä?

-Miksi potentiaaliset asiakkaat ostaisivat juuri kyseisen yrityksen tuotteita?

-Mitkä ovat ne hyödyt ja se lisäarvo, jotka asiakas saa ostaessaan juuri tämän yrityksen tuotteita ja palveluita?

 

Niklas Litmala

Lue myös nämä

Riskit ja kokeileminen
Yrittäjänä täytyy ottaa riskejä. Ensimmäinen ja usein hyvin suurelta tuntuva riski on yrityksen ”virallistaminen”. Meistä suomalaisista on sanottu meidän olevan kehittäjiä, jotka eivät tuo ideoitaan esille. Tuotteen on oltava viimeisen päälle ennen kuin siitä hiiskutaan pihaustakaan.
Mittarit ja mittaaminen
Yritystä ei voi johtaa kasvattaa silmät sidottuina. Yrittäjän pitää osata arvioida liiketoiminnan kehitystä myös lukujen pohjalta. Päivittämsien tekemisen tueksi on hyvä tehdä erilaisia mittareita, jotka kertovat yrittäjälle tarkasti sen, mihin suuntaan yritys on menossa.