Rahoitus

Rahoitus

Liiketoiminnan rahoittaminen

Liiketoiminnan aloittamiseen tai sen kasvattamiseen kuulu aina kysymys sen rahoittamisesta. Kannattamatonta liiketoimintaa ei kannata rahoittaa, mutta joskus liiketoiminta muodostuu niin, että se tarvitsee alkuun investointeja. Investoinnit tarkoittavat pakollisia hankintoja joita pitää tehdä, jotta liiketoimintaa on mahdollisuus ylipäätään harjoittaa. Esimerkiksi pizzeria tarvitsee uunin, jotta ravintola voi myydä asiakkaillensa lämpimiä ja kypsiä pizzoja.

Joskus liiketoiminta saattaa olla myös sellaista, että haluttu tuotto ja kannattavuus syntyy vasta myöhemmin tietyn levikin tai volyymin saavutettua. Tärkein asia rahoitusta miettiessä on laskea ja todistaa itselleen se, milloin sijoitettu rahoitus palautuisi takaisin yrityksen tuoton merkeissä,

Lähtökohtaisesti on selvää, että yrittäjän pitää pystyä rahoittaa liiketoimintansa ensimetrit itse, jotta se voi myöhemmin perustella ja esitellä liiketoimintansa muille mahdollisille sijoittajille. Yrittäjän sijoituksen ei tarvitse välttämättä olla pelkästään rahallinen, vaan se voi olla esimerkiksi ajankäyttöä. Yleisesti yrittäjän täytyy työskennellä yrityksessä vähän aikaa itse ilmaiseksi, jotta yrityksellä on myöhemmin mahdollisuus alkaa maksamaan yritykselle palkkaa.

Yritystoiminnan rahoittamiseen on Suomessa lukuisia eri vaihtoehtoja. On tärkeä muistaa, että jokainen yritys on uniikki ja jokaisen yrityksen rahoittaminen tulee muodostumaan eri tavalla. Yhtä oikeaa tai ainutta väylää ei siis ole olemassa. Tässä on listattuna muutamia eri vaihtoehtoa rahoitukseen.

Starttiraha

Pankit

Ystävät ja sukulaiset

Ely-Keskus

Business Finland

Finnvera

Enkelisijoittajat

Pääomasijoittajat

Venture Capital